مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره بيماران، LDL-C، CHD، پلاسمايي، كلسترول، عروقي، رژيم

95ام)، به احتمال زياد بيمار فرم ژنتيكي هايپرليپيدمي را دارد. وجود هايپر كلسترولمي شديد، گزانتوم‌هاي تاندوني، و الگوي توارثي اتوزومي غالب،‌تشخص FH، FDB يا ‍ADH ناشي از جهشهاي PCSK9 مي‌شود را مطرح مي‌كند. در حال Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره HDL، كلسترول، بيماران، LDL-C، پلاسمايي، كبد، مي‌شود.

LDL پاكسازي مي‌شوند. ليپوپروتئين(a) {(a) PL} ليپوپروتئيني است كه در تركيب ليپيدها و پروتئين مشابه LDL مي‌باشد ولي يك پروتئين اضافي ديگر موسوم به آپوليپوپروتئين(a)](a) apo [هم دارد. (a) Apo در كبد ساخته مي‌شود و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره كلسترول، مي‌شوند.، متابوليسم، كبد، LDL، استرهاي، ليپوپروتئين

آنتي‌باديهاي TPo وجود دارند، در بعضي بيماران وجود دارند. درمان اين بيماري، با دوز پائين لووتيروكسين(µg/d50 -25) شروع مي‌شود و هدف از درمان طبيعي كردن TSH خواهد بود. اگر تيروكسين تجويز نشود، بايد ارزيابي عملكرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره هيپوتيروئيدي، TSH، بيماران، TSH،، دوز، دارو، تيروئيد

ريلكس شوند و ميوتوني كاذب مشاهده گردد. حافظه و تمركز هم دچار اختلال مي‌شود. نقايص نورولوژيك نادر عبارتند از: آتاكسي مخچه‌اي قابل برگشت، دمانس، سايكوز، و كوماي ميكسدمي. انسفالوپاتي هاشيموتو سندرمي نادر است كه وجود Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره تیروئید، هیپوتیروئیدی، اتوایمیون، سلول، بادیهای، بيماري، بيماران

بیماری گریوز در برادر و خواهران مبتلا افزایش می یابد . پلی مورقیسم HLA-DR ، بویژه HLA-DRI ، -DR4و DR5 در سفید پوستن ، بهترین عامل خطر ژنتیکی ثابت شده است . هر دوی این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره هیپوتیروئیدی، تیروئید، هورمون، T4، TSH، اتوایمیون، T3

گیرنده های هسته ای عمل می کنند ، هر چند این هورمون ها پاسخ های عشای پلاسمایی و آنزیم های میتوکندریایی را نیز القا می کنند .(1) هورمون های تیروئید با تمایل بالا به گیرنده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

2

اگر شما نیازهای بازدید کنندگان خود را برآورده نکنید، این موضوع مهم نیست که سایت شما بهینه شده است محتوای دهان باز کن تولید کنید محتوای دود از سر بلند کن بسازید چیزی بسازید که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

2

اگر شما نیازهای بازدید کنندگان خود را برآورده نکنید، این موضوع مهم نیست که سایت شما بهینه شده است محتوای دهان باز کن تولید کنید محتوای دود از سر بلند کن بسازید چیزی بسازید که Read more…

By 92, ago