مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره هیپوتیروئیدی، تیروئید، هورمون، T4، TSH، اتوایمیون، T3

گیرنده های هسته ای عمل می کنند ، هر چند این هورمون ها پاسخ های عشای پلاسمایی و آنزیم های میتوکندریایی را نیز القا می کنند .(1) هورمون های تیروئید با تمایل بالا به گیرنده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره تیروئید، هیپوتیروئیدی، اتوایمیون، سلول، بادیهای، بيماري، بيماران

بیماری گریوز در برادر و خواهران مبتلا افزایش می یابد . پلی مورقیسم HLA-DR ، بویژه HLA-DRI ، -DR4و DR5 در سفید پوستن ، بهترین عامل خطر ژنتیکی ثابت شده است . هر دوی این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

2

اگر شما نیازهای بازدید کنندگان خود را برآورده نکنید، این موضوع مهم نیست که سایت شما بهینه شده است محتوای دهان باز کن تولید کنید محتوای دود از سر بلند کن بسازید چیزی بسازید که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

2

اگر شما نیازهای بازدید کنندگان خود را برآورده نکنید، این موضوع مهم نیست که سایت شما بهینه شده است محتوای دهان باز کن تولید کنید محتوای دود از سر بلند کن بسازید چیزی بسازید که Read more…

By 92, ago